Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Xây dựng thí điểm mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động

Xây dựng thí điểm mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-CCKL ngày 12/5/2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại 03 bản vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.
Từ ngày 13/6 đến 21/6/2017, Hạt Kiểm lâm huyên Quan Hóa đã chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn; cấp ủy và chính quyền địa phương xã Nam Động (huyện Quan Hóa), xã Sơn Điện (huyện Quan Sơn) và Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tổ chức thực hiện xây dựng thí điểm mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại bản Bâu, bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa và bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn thuộc khu vực vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiến Nam Động.

Thông qua các hoạt động hướng tới xây dựng ý tưởng quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại khu vực vùng đệm của khu bảo tồn, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn và cán bộ của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam đã cùng với Ban quản lý bản Bâu, bản Lở, xã Nam Động và bản Sủa, xã Sơn Điện và người dân địa phương tổ chức 09 hội nghị thôn (bản), 03 đoàn kiểm tra, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương có sự tham gia của người dân. Trên cơ sở đó, Ban quản lý bản và người dân đồng thuận xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào công đồng (QLRDVCĐ), đảm bảo người dân được thông tin đầy đủ và minh bạch để đi đến sự nhất trí, tự nguyện tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng, thấy được vai trò, trách nhiệm và lợi ích của họ khi tham gia mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng tại thôn (bản).

Kết quả, thành lập 02 Tổ công tác cấp xã xây dựng thí điểm mô hình QLRDVCĐ với số lượng 18 người tham gia (xã Nam Động 09 người, xã Sơn Điện 09 người); tại 03 bản vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động đã thành lập được 06 Tổ bảo vệ rừng với số lượng 60 người tham gia (gồm bản Bâu: Thành lập 01 Tổ, với số lượng 10 người tham gia; bản Lở: Thành lập 04 Tổ, với số lượng 40 người tham gia; bản Sủa: Thành lập 01 Tổ, với số lượng 10 người tham gia), xây dựng được 03 kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại 03 thôn (bản) trình Chủ tịch ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

Một số hình ảnh triển khai xây dựng thí điểm mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiến Nam Động

ồng chí Lê Văn Sơn – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa hướng dẫn Ban quản lý bản Lở và nhân dân thảo luận xây dựng mô hình QLRDVCĐ

Đồng chí Lê Minh Tuệ – Cán bộ Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam hướng dẫn Ban quản lý bản Lở và nhân dân tham gia hội nghị đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương

Đồng chí Lương Văn Nghiệm – Bí thư Chi bộ bản Lở, xã Nam Động và nhân dân thảo luận nội dung xây dựng mô hình QLRDVCĐ tại bản Lở

Đại diện Tổ công tác xã Nam Động chụp ảnh lưu niệm với Tổ bảo vệ rừng bản Lở

Tổ công tác xã Nam Động cùng nhân dân kiểm tra, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại bản Bâu

Đồng chí Lê Văn Sơn – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa Hướng dẫn xây dựng mô hình QLRDVCĐ tại bản Bâu

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện