Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiến Nam Động, huyện Quan Hóa

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiến Nam Động, huyện Quan Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-CCKL ngày 12/5/2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại 03 bản vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa, từ ngày 28/8 đến 31/8/2017, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa phối hợp với Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 07 Tổ quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại bản Bâu, bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa và bản Sủa, xã Sơn Điện,

Học viên tham gia tập huấn gồm lãnh đạo và cán bộ UBND xã, Ban quản lý bản Bâu, bản Lở, xã Nam Động; Ban quản lý bản Sủa, xã Sơn Điện, các Tổ quản lý rừng thôn (bản) và Kiểm lâm địa bàn của Hạt Kiểm lâm các huyện Quan Sơn, Quan Hoá.

Khóa tập huấn được chia làm 02 lớp tại bản Lở, xã Nam Động và bản Sủa, xã Sơn Điện với 03 chuyên đề được giới thiệu:

Chuyên đề 01: Thông tin chung về Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.

Chuyên đề 02: Quản lý rừng cộng đồng và công tác nghiệp vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Chuyên đề 03: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Lâm nghiệp tại địa phương (hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cải tạo rừng Luồng; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Bon bo, cây Lát hoa, cây Lim xanh, cây Xoan ta, cây Keo lai).

Sau tập huấn, các học viên cơ bản đã nắm được các nội dung đã được truyền tải như thông tin chung về Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động; đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, đặc điểm hình thái, phân bố, trữ lượng của các loài hạt trần quý hiếm tại Khu bảo tồn; phương thức quản lý rừng cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp tại địa phương,… để có thể áp dụng vào thực tiễn tại địa phương, cộng đồng/.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện