Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tổ chức bộ máy

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động được quản lý bởi Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.

Địa chỉ Hạt Kiểm lâm: Khu 7, Thị Trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02.373.875.331

E-mail: hatkiemlamquanhoa@gmail.com

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm gồm có 03 đồng chí: 01 Hạt trưởng và 02 Phó Hạt trưởng (trong đó, 01 Phó Hạt trưởng được giao phụ trách Khu bảo tồn Nam Động).

Sơ đồ bộ máy tổ chức

Hiện trạng hệ thống tổ chức Hạt Kiểm lâm Quan Hóa