Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ các loài chim tự nhiên

Thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ các loài chim tự nhiên

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Công văn số 14276/UBND-NN ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ, bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã. Ngay từ đầu năm 2020, Thành ủy TP. Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1997-CV/TU ngày 13/01/2020 về việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ các loài chim tự nhiên; UBND TP. Thanh Hóa ban hành Công văn số 1152/UBND-KT ngày 12/3/2020 về việc tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát việc nuôi nhốt, vận chuyển

Từ những chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP. Thanh Hóa, Kiểm lâm công tác tại địa bàn đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã thuộc địa bàn TP. Thanh Hóa kiện toàn 34 tổ công tác liên ngành/34 xã, phường về thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã và chim hoang dã trái phép; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể trong xã, phường và triển khai xuống đến các Trưởng khu phố, thôn để thực hiện. Tên cơ sở đó, các xã, phường đã giao Công an xã là lực lượng nòng cốt phối hợp với cán bộ Quy tắc, Kiểm lâm, Công an thôn để triển khai thực hiện.

Hội nghị triển khai công tác BVRPCCCR, bảo vệ chim tự nhiên, tại  xã Đông Lĩnh TP Thanh Hóa

Kết quả 9 tháng đầu năm 2020, Kiểm lâm làm việc tại địa bàn đã phối hợp với các lực lượng Công an, Quy tắc các phường, xã: Điện Biên, Trường Thi, Quảng Cát, Quảng Phú và Hoằng Quang lập biên bản thả về môi trường tự nhiên gần 300 con chim các loại, tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ 06 loa kèn, 03 thiết bị dẫn dụ chim, 01 bình ắc quy tự chế 12v, hơn 1.500m lưới và hơn 100 cọc đỡ giăng lưới, bẫy bắt chim hoang dã.

Với sự chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa, các ngành chức năng, đặc biệt ở cấp xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, qua đó các vụ buôn bán, giăng lưới bẫy bắt các loài chim hoang dã đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, góp phần bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa./.

Đối tượng buôn bán chim hoang đã tự tay thả phóng sinh chim tại công sở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

Lực lượng Công an, Quy tắc xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa phối hợp với KLV địa bàn tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ giăng lưới, bẩy bắt chim hoang dã

Tác giả: Nguyễn Xuân Lam

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện