Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Tập huấn phương pháp, kỹ năng điều tra, nhận dạng loài và thu thập các chỉ tiêu theo dõi, giám sát, cập nhật biến động hiện trạng loài Voọc xám, các loài Culi trên địa bàn huyện Quan Hóa và Quan Sơn

Tập huấn phương pháp, kỹ năng điều tra, nhận dạng loài và thu thập các chỉ tiêu theo dõi, giám sát, cập nhật biến động hiện trạng loài Voọc xám, các loài Culi trên địa bàn huyện Quan Hóa và Quan Sơn

Thực hiện các hoạt động, nội dung năm 2017 dự án “Điều tra, bảo tồn loài Voọc xám (Trachypithecus phayrei), các loài Cu li (Nycticebus spp.) tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa”, ngày 25/8/2017 Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới (đơn vị tư vấn) tổ chức lớp tập huấn “ Phương pháp, kỹ năng điều tra, nhận dạng loài và thu thập các chỉ tiêu theo dõi, giám sát, cập nhật biến động hiện trạng loài Voọc xám, các

Học viên tham gia tập huấn là đại diện UBND xã, cán bộ Lâm nghiệp, cán bộ Địa chính thuộc UBND các xã Nam Động, Nam Tiến, Thiên Phủ, Hiền Chung huyện Quan Hóa và các xã Sơn Lư, Sơn Điện, Trung Thượng huyện Quan Sơn; đại diện Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn, KLĐB, KLTK, hợp đồng BVR phụ trách các xã vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trao đổi, truyền đạt nhiều kiến thức cơ bản, những thông tin chung về bộ Linh trưởng, phân loại thú Linh trưởng ở Việt Nam; cách nhận dạng loài; các phương pháp, kỹ năng điều tra loài Voọc xám, các loài Culi; điều tra giám sát biến động quần thể….; từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn việc thực hiện các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động và các nghiệp vụ khác trên địa bàn./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP TẬP HUẤN

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện