Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Tập huấn “Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng”

Tập huấn “Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng”

Từ ngày 15-17/6/2020, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng II tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng” tại huyện Quan Sơn theo Kế hoạch số 19/KH-CCKL ngày 03/3/2020 của Chi cục Kiểm lâm.

Tham dự tập huấn có Kiểm lâm viên địa bàn, Lãnh đạo UBND xã, cán bộ lâm nghiệp, công an, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Trưởng thôn và các hộ gia đình của 11 thôn (bản) vùng đệm thuộc huyện Quan Hóa, Quan Sơn. Các học viên tham gia tập huấn đã được chuyển tải một số nội dung cơ bản: Quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật trong công tác PCCCR, các biện pháp PCCCR, điều kiện an toàn cho người tham gia chữa cháy rừng, xây dựng phương án cấp thôn bản về PCCCR, thực hành sử dụng phương tiện, trang thiết bị trong công tác PCCCR.

Hội nghị tập huấn PCCCR góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chính quyền địa phương, với những kiến thức thu thập được sẽ giúp các học viên tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng, áp dụng linh hoạt vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR tại địa phương./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn

Tác giả: Ngô Thị Minh

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện