Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Tập huấn kỹ năng du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa

Tập huấn kỹ năng du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa

Thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ Bảo tồn thiên nhiên năm 2017. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại huyện Quan Hóa, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng du lịch sinh thái cho đội ngũ cán bộ Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động và các hộ gia đình vùng đệm Khu bảo tồn. Học viên tham gia lớp tập huấn gồm: Cán bộ thuộc Phòng Văn Hóa, Trung tâm văn hóa thuộc huyện Quan Hóa, Quan Sơn; lãnh đạo, KLĐB, KL tiều khu thuộc Hạt KL Quan Hóa, Quan Sơn; Phó Chủ tịch

Kết quả học viên sau khi tham gia lớp tập huấn được giảng viên Trường Đại học Hồng Đức chuyển tải một số nội dung cơ bản như: Tổng quan du lịch; Xu hướng phát triển của du lịch Việt Nam; Du lịch sinh thái; Du lịch bền vững và các phương pháp nghiên cứu du lịch; Du lịch cộng đồng; Văn hóa giao tiếp, ứng xử với du khách và các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn du lịch. Quá đó nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, cộng đồng nhân dân 4 xã vùng đệm khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động về kỹ năng Du lịch sinh thái; góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây nhằm bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng đặc dụng hiện có.

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn

Nguyễn Văn Dũng

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện