Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Liên hệ

Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên cạnh để liên hệ với Ban quản lý Khu bảo tồn Nam Động. Hoặc, liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động

Xã Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.875.331

Email: hatkiemlamquanhoa@gmail.com