Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện mô hình phát triển kinh tế-xã hội, hạng mục hỗ trợ thôn (bản) vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa

Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện mô hình phát triển kinh tế-xã hội, hạng mục hỗ trợ thôn (bản) vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa

Thực hiện nhiệm vụ công tác bảo tồn thiên nhiên năm 2018, từ ngày 09 đến ngày 11 năm 2018, Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hộ, hạng mục hỗ trợ thôn (bản) vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động (khu bảo tồn loài) tại huyện Quan Hóa, Quan Sơn. Qua kiểm tra cho thấy:

Đối với các mô hình phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm: Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn đã chủ động phối hợp với UBND xã, Ban quản lý thôn bản vùng đệm lựa chọn hộ gia đình tham gia mô hình; tổ chức tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ giống, thức ăn, nguyên vật liệu cho các hộ thực hiện đầy đủ các hạng mục của mô hình. Cụ thể: Hạng mục hỗ trợ khôi phục làng nghề truyền thống (nghề dệt thổ cẩm) đã hỗ trợ cho 20 hộ gia đình tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa (bản Bất: 05 hộ, bản Bâu: 05, hộ, bản Lở: 05 hộ và bản Nót: 05 hộ) lắp đặt, hoàn thiện thiết bị, sửa chữa lại các khung dệt thổ cẩm, đến nay 20/20 hộ đang thực hiện dệt các sản phẩm phục vụ cho gia đình và bán tại địa phương; hỗ trợ 20 hộ xã Nam Động (bản Bất: 10 hộ, bản Làng: 10 hộ) tham gia mô hình hỗ trợ nuôi ong mật quy mô hộ gia đình, đến nay đã cấp phát 20 bọng giống ong và được các hộ gia đình chăm sóc tốt; hỗ trợ giống vật và vật tư, thiết bị, dụng cụ cho 05 hộ gia đình bản Hẹ, xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn thực hiện mô hình làng sinh thái gắn với cải tạo nhà sàn và sản xuất nông nghiệp (nuôi cá, trồng rau) phục vụ nhu cầu du lịch.

Đối với việc hỗ trợ vùng đệm theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg: Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 17/5/2018), chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, 02 đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý các thôn (bản) tiến hành họp thôn lựa chọn, xây dựng kế hoạch thực hiện các hạng mục hỗ trợ theo sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương. Qua đó tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa đã hỗ trợ 440 kg cá rô phi đơn tính, 120 kg cá chép, 90 kg cá trắm cỏ cho các hộ gia đình bản Bâu; hỗ trợ nguyên vật liệu làm 120m đường bê tông tại bản Chiềng; hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng cổng, tường dào nhà văn hóa bản Lỡ; hỗ trợ 8 km ống nước cho bản Khương – Làng. Tại huyện Quan Sơn, đã hỗ trợ 1.334 con giống vịt siêu trứng cho cộng đồng bản Bàng, xã Trung Thượng; hỗ trợ hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng cho cộng đồng bàn Hẹ, xã Sơn Lư; hỗ trợ vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn tại bản Bìn, xã Sơn Lư, bản Na Hồ, xã Sơn Điện.

Hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng cổng, tường dào nhà văn hóa bản Lỡ, xã Nam Động, huyện Quan Hóa

Bên cạnh kết quả đạt được, một số hộ gia đình tham gia mô hình khôi phục làng nghề truyền thống (dệt thổ cẩm) đã được hỗ trợ vật liệu để sửa chữa, làm mới khung dệt nhưng chưa thực hiện sơn mới; việc hỗ trợ giống rau, thuộc mô hình “Làng sinh thái gắn với cải tạo nhà sàn và sản xuất nông nghiệp (nuôi cá, trồng rau) phục vụ nhu cầu sinh thái và sinh hoạt hàng ngày”; hỗ trợ hỗ trợ vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn tại bản Bìn, xã Sơn Lư, bản Na Hồ, xã Sơn Điện còn chậm…Tại buổi làm việc sau kiểm tra, Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn khẩn trương phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình, hỗ trợ thôn (bản) trong Lãnh đạo hạt, Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn và giao các thành viên Ban quản lý dự án chủ động thực hiện hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả mô hình theo quy định. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn đã tiếp thu và cam kết thực hiện các nội dung, hoạt động theo đúng mục tiêu được phê duyệt./.

Nguyễn Văn Dũng

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện