Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động tại huyện Quan Hóa, Quan Sơn

Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động tại huyện Quan Hóa, Quan Sơn

Trong 02 ngày 24, 25 tháng 8 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động (khu bảo tồn loài) giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn thực hiện.

Nhân dân vùng đệm tham gia hoạt động của các mô hình được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về thâm canh cải tạo rừng luồng; kỹ năng du lịch sinh thái, quy trình nuôi, chăm sóc cá; hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cỏ, chăm sóc phòng bệnh cho gia súc; nhân dân vùng đệm được tiếp cận giống mới có năng xuất, chất lượng gắn với kỹ thuật chăn nuôi bền vững góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thanh Hóa theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp và đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo Hạt, Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn, Kiểm lâm tiểu khu đã cơ bản thực hiện các nội dung, tiến độ hoạt động theo hồ sơ, quyết định phê duyệt như: Tổ chức 04 lớp tập huấn về kỹ thuật về thâm canh cải tạo rừng luồng; kỹ năng du lịch sinh thái, quy trình nuôi, chăm sóc cá; hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cỏ, chăm sóc phòng bệnh cho gia súc cho hơn 54 hộ nông dân tham gia; cấp phát 210kg cá giống, 9.974kg thức ăn chăn nuôi cá; đưa 7,5 tấn phân NPK vào thâm canh rừng luồng. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thực hiện mô hình chăn thả gia súc gắn với kiểm soát dịch bệnh tại bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn và việc hỗ trợ giống rau, vật tư sửa chữa, cải tạo nhà sàn, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh thuộc mô hình “Làng sinh thái gắn với cải tạo nhà sàn và sản xuất nông nghiệp (nuôi cá, trồng rau) phục vụ nhu cầu sinh thái và sinh hoạt hàng ngày” còn chậm… Tại buổi làm việc sau kiểm tra, Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn khẩn trương phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình trong Lãnh đạo hạt, Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn. Đồng thời cấp phát giống rau, vật tư sửa chữa, cải tạo nhà sàn, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoạt động mô hình chăn thả gia súc gắn với kiểm soát dịch bệnh và giao các thành viên Ban quản lý dự án chủ động thực hiện hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả mô hình theo quy định. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn đã tiếp thu và cam kết thực hiện các nội dung, hoạt động theo đúng mục tiêu được phê duyệt.

 

Nguyễn Văn Dũng

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện