Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Kiểm tra hoạt động 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động

Kiểm tra hoạt động 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động

Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động (khu bảo tồn loài) giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn thực hiện.

Nhân dân vùng đệm tham gia hoạt động của các mô hình được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăn nuôi ong, chăm sóc cá và khai thác bền vững, hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng và nguồn nhân lực ở địa phương; nhân dân vùng đệm được tiếp cận giống mới có năng xuất, chất lượng gắn với kỹ thuật chăn nuôi bền vững góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thanh Hóa theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp và đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo Hạt, Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn, Kiểm lâm tiểu khu đã cơ bản thực hiện các nội dung, tiến độ hoạt động theo hồ sơ, quyết định phê duyệt như: Tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ong, kỹ thuật thâm canh, cải tạo rừng luồng cho hơn 50 hộ nông dân tham gia; cấp phát 45 bọng ong giống, chân tầng, đường; đưa hơn 3 tấn phân NPK vào thâm canh rừng luồng. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thực hiện mô hình nuôi cá rô đơn tính quy mô hộ gia đình tại bản Bàng, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn còn chậm; nhận thức, cách thức, biện pháp chăm sóc cho ong ăn, vệ sinh tổ, tiêu diệt thiên địch (ong đất, kiến, thạch sùng…), chống bốc bay của một số hộ gia đình chưa được quan tâm đúng mức, sự phát triển của đàn ong chưa hiệu quả… Tại buổi làm việc sau kiểm tra, Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn khẩn trương phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình trong Lãnh đạo hạt, Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kiến thức khoa học, biện pháp kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật cho nhân dân để cải tạo, thâm canh rừng luồng, kỹ thuật nuôi ong và cá theo đúng trình tự, kỹ thuật chăm sóc theo hướng “cầm tay, chỉ việc”. Tiếp tục cấp phát phân bón, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoạt động mô hình thâm canh, cải tạo rừng Luồng, mô hình nuôi cá rô phi đơn tính và giao các thành viên Ban quản lý dự án chủ động thực hiện hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả mô hình theo quy định. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn đã tiếp thu và cam kết thực hiện các nội dung, hoạt động theo đúng mục tiêu được phê duyệt./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI KIỂM TRA

Kiểm tra mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại Bản Bàng – xã Trung Thượng – huyện Quan Sơn.

Kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của đàn ong tại bản Bâu, huyện Quan Hóa

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện