Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, an ninh rừng tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, an ninh rừng tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động

Từ ngày 11 – 18/8/2015, Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, an ninh rừng tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động theo Kế hoạch số 21/KH-CCKL ngày 9/7/2015.

Qua kiểm tra cho thấy, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa (đơn vị quản lý khu bảo tồn) đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp BVR trong vùng lõi khu bảo tồn. 6 loài hạt trần hiện có như: Thông pà cò Pinus kwangtungensis, Đỉnh tùng Cephalotaxus mannii, Dẻ tùng sọc hẹp Amentotaxus argotaenia, Thông tre lá dài Podocarpus neriifolius, Dẻ tùng sọc rộng Amentotaxus yunnanensis, Thông đỏ đá vôi Taxus chinensis là những loài quý, hiếm, đặc hữu có tên trong Danh lục đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ Thế giới IUCN (2012) đều được bảo vệ nguyên vẹn, an ninh rừng trong khu bảo tồn cơ bản ổn định theo hướng bền vững; đây cũng là nền tảng, cơ sở thực tiễn quan trọng để Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động bảo tồn thiên nhiên trước mắt và lâu dài nhằm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2015./.

Một góc quần thể Thông pà cò (Pinus kwangtungensis) trong Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động

Tuần tra, kiểm tra an ninh rừng

Thông đỏ (Taxus chinensis) tái sinh chồi

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện