Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Kết quả thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Kết quả thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12/12/2017, tại bản Nàng I, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Mường Lý, Ban quản lý bản Nàng I tiến hành kiểm tra 05 hộ gia đình tham gia “Mô hình chăn nuôi dê sinh sản xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”. Kết quả, qua kiểm tra các hộ tham gia mô hình đã chăm sóc, nuôi dưỡng và thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh nên số lượng Dê cấp vẫn ổn định, sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó Dê của hộ gia đình ông Vi Văn Lập và ông Vi Văn Thuật đã sinh sản được 06 con; có 10 con Dê của cả 05 hộ gia đình đang chửa và chuẩn bị sinh sản.

Qua việc triển khai mô hình chăn nuôi dê sinh sản hỗ trợ xã Mường Lý thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, bên cạnh đó còn đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội – môi trường như:

– Các hoạt động của mô hình đã bổ sung kiến thức; nâng cao nhận thức, kỹ thuật nuôi dê sinh sản cho người dân địa phương; chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng ít sang hướng chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung, số lượng lớn theo hướng hàng hóa chất lượng cao. Chăn nuôi dê sinh sản đúng quy trình kỹ thuật, có chuồng trại sẽ giữ gìn được vệ sinh môi trường và sức khỏe gia đình và cộng đồng dân cư.

– Thông qua các hoạt động của dự án, đời sống của một bộ phận được cải thiện đáng kể, tạo việc làm, tăng thu nhập chính đáng, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho cộng đồng; là cơ hội để cho các hộ gia đình khác trong xã, vùng lân cận học tập, trao đổi kinh nghiệm và làm theo, tạo thêm sự đoàn kết trong cộng đồng thôn bản và các vùng lân cận./.

Một số hình ảnh

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện