Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Kết quả 3 năm triển khai, thực hiện công tác bảo vệ chim hoang dã của Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa

Kết quả 3 năm triển khai, thực hiện công tác bảo vệ chim hoang dã của Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa

Thời gian mùa chim di cư đến năm 2017, công tác bảo vệ chim hoang dã đã được các cấp, ngành chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tuy nhiên số cá nhân bán rong chim tự nhiên làm thực phẩm diễn ra ở một số điểm trên địa bàn TP Thanh Hóa. Tình trạng bẫy lưới bắt chim thịt phân bố ở nhiều khu vực đồng ruộng ở các xã Quảng Cát; Quảng Đông; Quảng Thành; Quảng Tâm; Đông Hưng; Đông Hải; Hoằng Quang; Hoằng Anh…

Để tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ chim hoang dã, ngay sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 11985/UBND-NN ngày 03/10/2017 về việc tăng cường quản lý, bảo tồn, kiểm tra, kiểm soát hành vi bẫy bắt, vận chuyển buôn bán trái phép các loài chim hoang dã; Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa (Kiểm lâm TP) đã sớm tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và các loài chim tự nhiên. Tiếp theo đó, Luật Lâm nghiệp năm 2017có hiệu lực; Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 14276/UBND-NN ngày 12/11/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ, bảo tồn và phát triển; các loài chim hoang dã; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 3665/SNN&PTNT-CCKL ngày 23/9/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã; nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa; Kiểm lâm TP đã tham mưu Thành ủy, UBND TP, Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cấp xã, phường tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo vệ chim hoang dã; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền và thành lập tổ công tác liên ngành cấp xã (Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Quy tắc, Quản lý thị trường…) thực thi nhiệm vụ ngăn chặn, xử lý hành vi bẫy bắt, bán rong chim hoang dã trái pháp luật. Từ việc chú trọng tham mưu chỉ đạo, nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện, Kiểm lâm TP đạt được một số kết quả như sau:

  • Về tuyên truyền: Kiểm lâm TP chủ động giúp UBND các xã trọng điểm thông báo tuyên truyền khoảng 800 lần trên loa phát thanh của xã, thôn trước, trong mùa chim di cư đến (tháng 5 đến tháng 8 hàng năm). Biên tập mới lời tuyên truyền bảo vệ ĐVHD, chim tự nhiên, thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô 56 lần ở các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Trực tiếp gặp gỡ cá nhân bán rong chim tự nhiên giải đáp, hướng dẫn, ký cam kết không bán rong chim tự nhiên trái pháp luật; đến nay 100 % cá nhân bán rong chim tự nhiên đã được tuyên truyền, ký cám kết.
  • Về chỉ đạo, kiểm tra: Quán triệt quan điểm vừa tham mưu tích cực, vừa đôn đốc kiểm tra, chấn chỉnh; lãnh đạo Kiểm lâm TP tham dự 25 buổi họp cấp huyện, tham mưu cấp ủy, chính quyền thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh cấp xã thực hiện công tác bảo vệ chim hoang dã. Đã phối hợp Phòng chuyên môn UBND cấp huyện làm việc, dự họp, đôn đốc UBND cấp xã 160 lần, yêu cầu UBND xã thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo vệ chim hoang dã, trong đó duy trì hoạt động tổ liên ngành, ngăn chặn, xử lý ngay hành vi bẫy bắt, bán rong ĐVHD, chim tự nhiên.
  •  Về kiểm tra, xử lý: Kiểm lâm TP xác định và thực hiện cài cắm, nắm bắt thông tin rộng khắp ở khu vực trọng điểm; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra hàng ngày trong mùa chim di cư đến; phối hợp UBND xã, phường xử lý ngay cá nhân vi phạm, cụ thể khi có thông tin nóng, Hạt phối hợp nhanh tổ liên ngành xuống hiện trường đồng ruộng gỡ bỏ, tiêu hủy ngay các dụng cụ bẫy bắt chim trái pháp luật. Thống kế từ cuối năm 2017 đến nay, Kiểm lâm TP đã tuần tra, kiểm tra bảo vệ chim tự nhiên 255 lần, phát hiện phối hợp phá dỡ 8.530 m lưới (khoảng 250 kg), 20 loa phát tín hiệu bẫy chim, 4 cục chuyên dụng phát tín hiệu, 550 dụng cụ bẫy bắt chim các loại khác; áp giải 7 cá nhân bán rong chim tự nhiên về UBND xã, KLĐB tham mưu chủ tịch UBND cấp xã xử lý 7 vụ, thu nộp NSNN 2,5 triệu đồng, thả 260 con chim về tự nhiên, phá hủy toàn bộ lưới, 350 dụng cụ bẫy bắt chim tự nhiên. Trong đó Kiểm lâm TP xử lý 2 vụ (4 cá thể chim họ Cắt, 2 cá thể chim Đại bàng núi); xử phạt VPHC 13,0 triệu đồng; bàn giao 2 cá thể chim Đại bàng núi (Diều núi) cho BQL Khu BTTN Xuân Liên cứu hộ, bảo tồn.
  • Kết quả quản lý, bảo tồn chim hoang dã: Hiện tại vẫn chưa triệt để cá nhân bán rong chim nuôi làm cảnh, do nghề lâu đời của một số hộ dân, sở thích nuôi chim cảnh của một số cá nhân; do vậy chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện, phối hợp thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ chim hoang dã. Tuy nhiên qua thực tế mẫy năm gần đây, Kiểm lâm TP khẳng định hành vi bẫy bắt, bán rong chim hoang dã đã giảm đáng kể; cá nhân bán chim hoang dã lấy thịt đã giảm rất nhiều sau mỗi năm 2017, 2018, 2019. Cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực từ huyện đến xã, đã xác định và đưa nhiệm vụ bào vệ chim hoang dã vào kế hoạch công tác thường niên.

Kết quả đáng kể nhất trong bảo tồn chim hoang dã, thể hiện trong mùa chim di cư đến, mỗi chúng ta đi qua nhiều cánh đồng quê hương TP Thanh Hóa và các huyện lân cận, đã gặp thấy rất nhiều đàn chim (Cò trắng, Thọc chồn, Diệc xám, Chìa vôi…) đang kiếm ăn, nghỉ ngơi, bay lượn tự do trong môi trường tự nhiên của tạo hóa./.

Tác giả: Hoàng Lâm Tùng

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện