Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thuộc địa giới hành chính xã Nam Động, huyện Quan Hóa với diện tích 646,95 ha, diện tích vùng đệm 3.315,53 ha/12 thôn (bản) thuộc địa phận hành chính của 04 xã: Trung Thượng, Sơn Lư, Sơn Điện – huyện Quan Sơn và xã Nam Động – huyện Quan Hóa.

Thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng. Từ năm 2015 đến nay, Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động (do Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa quản lý) đã triển khai, hỗ trợ 12 thôn, bản thuộc vùng đệm rừng đặc dụng để hỗ trợ các hạng mục như xây dựng các công trình đường giao thông, nhà Văn hóa, hỗ trợ thiết bị điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, hỗ trợ con giống…, với mức hỗ trợ 40 triệu/thôn, bản/năm. Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của Nhà nước hàng năm còn hạn chế nhưng Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Kết quả, trong 3 năm (2015-2017), đã hỗ trợ vật liệu xây dựng làm được 950 m đường giao thông nông thôn; hỗ trợ sửa chữa 01 công trình Nhà Văn Hóa; hỗ trợ 4.000 con Gà giống, 1.506 kg cá giống các loại (Rô phi đơn tính, Cá Chép, Trắm cỏ) và các trang thiết bị tuyên truyền, điện chiếu sáng cho cộng đồng …, góp phần giúp các thôn/bản dần hoàn thiện các tiêu chí, từng bước để được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, chương trình nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền địa phương, cộng đồng thôn/bản thực hiện cam kết bảo vệ rừng, đặc biệt là cộng đồng dân cư vùng đệm Khu bảo tồn loài Nam Động; thông qua việc triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng, kết hợp với công tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức của nhân dân vùng đệm khu bảo tồn đối với công tác bảo vệ rừng đã được nâng lên rõ rệt, diện tích rừng đặc dụng Khu bảo tồn loài Nam Động được phát triển ngày càng bền vững./.

Một số hình ảnh về hỗ trợ cộng đồng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Ngô Thị Minh

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện