Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Hạt Kiểm lâm TP tiếp tục tăng cường tham mưu chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp bảo vệ các loài chim hoang dã

Hạt Kiểm lâm TP tiếp tục tăng cường tham mưu chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp bảo vệ các loài chim hoang dã

Trong tháng 8, tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được Lãnh đạo chi cục giao, Hạt Kiểm lâm TP tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, đặc biệt chính quyền địa phương cấp xã thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo vệ các loài chim hoang dã; trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, thôn khối phố; đưa nội dung tuyên truyền lồng ghép vào các hội nghị xã, thôn khối phố để nâng cao nhận thức người dân trong việc không 

Cụ thể trong tháng 8/2019, KLĐB đã tham mưu 13 xã, phường trọng điểm về giăng lưới bẫy bắt bán rong các loài chim hoang dã (Quảng Tâm, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Thắng, Hoằng Anh, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Phú Sơn, Tân Sơn, Điện Biên, Trường Thi), đưa nội dung tuyên truyền vào hội nghị thôn khối phố. Tổ Kiểm lâm cơ động, Kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra rà soát địa bàn được giao tham mưu quản lý, phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng giăng lưới bẫy bắt bán rong các loài chim tự nhiên, trong tháng 8/2019, phối hợp chính quyền địa phương các xã phường: Trường Thi, Điện Biên, Hoằng Đại, Hoằng Quang, Thiệu Tâm phá bỏ 340m lưới bắt chim, 4 loa phát tín hiệu, thả 87 con chim (Phường Trường Thi xử phạt đối tượng bán rong chim 200.000đ). Đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đặc biệt chỉ ra những địa bàn còn để tình trạng giăng lưới bẫy bắt, bán rong các loài chim tự nhiên báo cáo Chủ tịch UBND huyện (TP) chấn chỉnh kịp thời các xã phường chưa làm tốt từ đó tạo sự đồng bộ, hiệu quả cao trong công tác quản lý các loài chim hoang dã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giao./.

Một buổi tuyên truyền lồng ghép ở cấp thôn 

Tác giả: Lê Thị Hòa

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện