Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa chăm sóc, cứu hộ, thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa chăm sóc, cứu hộ, thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa chăm sóc, cứu hộ, thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Sau 15 ngày chuyển về Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa chăm sóc, cứu hộ và cho tập làm quen với môi trường tự nhiên, 03 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis) đã khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, không còn biểu hiện sợ hãi, ăn, uống tốt và có thể thả về môi trường tự nhiên một cách an toàn.

Ngày 26/3/2019, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa phối hợp với Ban quản lý Bản Lở, Ủy ban nhân dân xã Nam Động, huyện Quan Hóa tổ chức thả 03 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis), trọng lượng 8,0 kg về môi trường tự nhiên tại khoảnh 5, tiểu khu 187, Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiến Nam Động (thuộc địa giới hành chính: Bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa). Từ những hoạt động chăm sóc, cứu hộ động vật rừng và thả về môi trường tự nhiên như trên, đã góp phần tạo nên giá trị đa dạng sinh học, phát triển nguồn gen bền vững của Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiến Nam Động, huyện Quan Hóa./.

Một số hình ảnh về 03 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis) được cứu hộ, chăm sóc, thả về môi trưởng tự nhiên

Đồng chí Lê Văn Sơn – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa và đồng chí Lê Minh Tiến, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn đang kiểm tra và nhận bàn giao chăm sóc, cứu hộ động vật rừng

 

Đồng chí Lê Văn Sơn – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa và đồng chí Lê Minh Tiến, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn đang kiểm tra và nhận bàn giao chăm sóc, cứu hộ động vật rừng

03 Cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis) được đưa vào Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động để thả về môi trường tự nhiên

Lê Văn Sơn

 

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện