Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Động - Thực Vật / Động vật / ĐV rừng thông thường

ĐV rừng thông thường

Trĩ đỏ
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Phasianus colchicus

Họ: Trĩ (Phasianidae)

Bộ: Gà (Galliformes)

Cày hương
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Viverricula indica

Họ: Cầy (Viverridae)

Bộ: Ăn thịt (Carnivora)

Khỉ đuôi dài
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Macaca fascicularis

Họ: Khỉ (Cercopithecidae)

Bộ: Linh trưởng (Primates)

Nhím
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Hystrix brachyura

Họ: Nhím (Hisricidae)

Bộ: Gặm nhấm (Rodentia)

Lợn rừng
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Sus scrofa

Họ: Lợn (Suidae)

Bộ: Ngón chẵn (Artiodactyla)

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện