Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Động - Thực Vật / Động vật / ĐV rừng nguy cấp, quý, hiếm

ĐV rừng nguy cấp, quý, hiếm

Kỳ đà hoa
Ngày đăng: 13/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Aranus salvator.

Họ: Kì đà (Varanidae).

Bộ: Bò sát có vảy (Squamata).

Khỉ mặt đỏ
Ngày đăng: 13/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Macaca arctoides.

Họ: Khỉ (Cercopithecidae).

Bộ: Linh trưởng (Primates).

Sơn Dương
Ngày đăng: 09/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng
  • Tên khoa học: Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799).
  • Họ: Trâu bò Bovidae.
  • Bộ: Guốc chẵn Artiodactyla.
Trăn đất
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Python molurus.

Họ: Trăn (Pythonidae).

Bộ: Có vảy (Squamata).

Rắn ráo trâu
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Ptyas mucosus

Họ: Rắn nước (Colubridae)

Bộ: Có vảy (Squamata)

Gấu ngựa
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng
  • Tên khoa học: Ursus thibetanus
  • Họ: Gấu (Ursidae)
  • Bộ: Thú ăn thịt (Carnivora)
1 2

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện