Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Động - Thực Vật / Động vật

Động vật

Kỳ đà hoa
Ngày đăng: 13/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Aranus salvator.

Họ: Kì đà (Varanidae).

Bộ: Bò sát có vảy (Squamata).

Khỉ mặt đỏ
Ngày đăng: 13/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Macaca arctoides.

Họ: Khỉ (Cercopithecidae).

Bộ: Linh trưởng (Primates).

Trĩ đỏ
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Phasianus colchicus

Họ: Trĩ (Phasianidae)

Bộ: Gà (Galliformes)

Cày hương
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Viverricula indica

Họ: Cầy (Viverridae)

Bộ: Ăn thịt (Carnivora)

Khỉ đuôi dài
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Macaca fascicularis

Họ: Khỉ (Cercopithecidae)

Bộ: Linh trưởng (Primates)

Nhím
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Hystrix brachyura

Họ: Nhím (Hisricidae)

Bộ: Gặm nhấm (Rodentia)

1 2

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện