Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Động - Thực Vật

Động – Thực Vật

Kỳ đà hoa
Ngày đăng: 13/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Aranus salvator.

Họ: Kì đà (Varanidae).

Bộ: Bò sát có vảy (Squamata).

Khỉ mặt đỏ
Ngày đăng: 13/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Macaca arctoides.

Họ: Khỉ (Cercopithecidae).

Bộ: Linh trưởng (Primates).

Bảy lá một hoa
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Paris polyphylla Smith, 1819

Họ: Vương tôn Trilliaceae

Bộ: Củ nâu Dioscoreales

Gắm lá rộng
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Gnetum latifolium

Họ: Dây gắm Gnetaceae

Bộ: Dây gắm Gnetales

Gắm núi
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Gnetum montanum

Họ: Dây gắm Gnetaceae

Bộ: Dây gắm Gnetales

Thông tre lá ngắn
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Podocarpus pilgeri

Họ: Kim giao Podocarpaceae

Bộ: Kim giao Podocarpales

1 2 3 4

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện