Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Lưu trữ cho KBT Nam Đồng

KBT Nam Đồng

Bài viết hình ảnh
Ngày đăng: 07/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng
Lợn rừng
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Sus scrofa

Họ: Lợn (Suidae)

Bộ: Ngón chẵn (Artiodactyla)

Trăn đất
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Python molurus.

Họ: Trăn (Pythonidae).

Bộ: Có vảy (Squamata).

Rắn ráo trâu
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Ptyas mucosus

Họ: Rắn nước (Colubridae)

Bộ: Có vảy (Squamata)

Gấu ngựa
Ngày đăng: 01/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng
  • Tên khoa học: Ursus thibetanus
  • Họ: Gấu (Ursidae)
  • Bộ: Thú ăn thịt (Carnivora)
1 2

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện