Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Lưu trữ cho KBT Nam Đồng / Trang 2

KBT Nam Đồng

Thông tre lá dài
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Podocarpus neriifolius D. Don.

Họ: Kim giao – Podocarpaceae.

Dẻ tùng sọc hẹp
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilger

Họ: Thông đỏ – Taxaceae

Dẻ tùng sọc rộng
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: TAmentotaxus yunnanensis H.L. Li

Họ: Thông đỏ – Taxaceae

Thông đỏ đá vôi
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên đồng nghĩa: Thông đỏ bắc, Sam hạt đỏ lá ngắn, Thanh Tùng

Tên khoa học: Taxus chinensis ( Pilg.) Rehd

Họ: Thông đỏ – Taxaceae

Đỉnh Tùng
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên đồng nghĩa: Phỉ lược, Phỉ ba mũi

Tên khoa học: Cephalotaxus manii Hook.f.

Họ: Đỉnh tùng – Cephalotaxaceae.

Thông Pà Cò
Ngày đăng: 12/09/2022 - Tác giả: KBT Nam Đồng

Tên khoa học: Pinus kwangtungensis Chun ex Tsiang

Họ: Thông – Pinaceae

 

1 2 3 4 19

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện