Thông pà cò

Tên khoa học: Pinus kwangtungensis Chun ex Tsiang.

Họ: Thông - Pinaceae.

<<Xem chi tiết>>


 

Đỉnh tùng

Tên đồng nghĩa: Phỉ lược, Phỉ ba mũi

Tên khoa học: Cephalotaxus manii Hook.f.

Họ: Đỉnh tùng - Cephalotaxaceae.

<<Xem chi tiết>>


 

Thông đỏ đá vôi

Tên đồng nghĩa: Thông đỏ bắc, Sam hạt đỏ lá ngắn, Thanh Tùng

Tên khoa học: Taxus chinensis ( Pilg.) Rehd.

Họ: Thông đỏ - Taxaceae.

<<Xem chi tiết>>


 

Dẻ tùng sọc rộng

Tên khoa học: Amentotaxus yunnanensis H.L. Li

Họ: Thông đỏ - Taxaceae.

<<Xem chi tiết>>


 

Dẻ tùng sọc hẹp

Tên khoa học: Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilger

Họ: Thông đỏ Taxaceae

<<Xem chi tiết>>


 

Thông tre lá dài

Tên khoa học: Podocarpus neriifolius D. Don.

Họ: Kim giao - Podocarpaceae.

<<Xem chi tiết>>


 

Thông tre lá ngắn

Tên khoa học: Podocarpus pilgeri.

Họ: Kim giao Podocarpaceae.

Bộ: Kim giao Podocarpales

<<Xem chi tiết>>


 

Gắm núi

Tên khoa học: Gnetum montanum.

Họ: Dây gắm Gnetaceae.

Bộ: Dây gắm Gnetales

<<Xem chi tiết>>


 

Găm lá rộng

Tên khoa học: Gnetum latifolium.

Họ: Dây gắm Gnetaceae

Bộ: Dây gắm Gnetales

<<Xem chi tiết>>


 

Bảy lá một hoa

Tên khoa học: Paris polyphylla Smith, 1819.

Họ: Vương tôn Trilliaceae

Bộ: Củ nâu Dioscoreales

<<Xem chi tiết>>


Tìm kiếm

Vị trí địa lý


Thống kê truy cập

 • Membership Membership
  • New Today New Today 0
  • New Yesterday New Yesterday 0
  • Total Total 2
  • Newest Newest
      Nguyễn Tuấn Anh
 • People Online People Online
  • Visitors Visitors 2
  • Members Members 0
  • Total Total 2

Số lượt truy cập

AmazingCounters.com