Sơn dương

Tên khoa học: Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799).

Họ: Trâu bò Bovidae.

Bộ: Guốc chẵn Artiodactyla.

<<Xem chi tiết>>


 

Voọc xám

Tên khoa học: Trachypithecus phayrei.

Họ: Khỉ (Cercopithecidae).

Bộ: Linh trưởng (Primates).

<<Xem chi tiết>>


 

Gấu ngựa

Tên khoa học: Ursus thibetanus.

Họ: Gấu (Ursidae).

Bộ: Thú ăn thịt (Carnivora).

<<Xem chi tiết>>


 

Rắn ráo trâu

Tên khoa học: Ptyas mucosus.

Họ: Rắn nước (Colubridae).

Bộ: Có vảy (Squamata).

<<Xem chi tiết>>


 

Trăn đất

Tên khoa học: Python molurus.

Họ: Trăn (Pythonidae).

Bộ: Có vảy (Squamata).

<<Xem chi tiết>>


 

Kỳ đà hoa

Tên khoa học: Aranus salvator.

Họ: Kì đà (Varanidae).

Bộ: Bò sát có vảy (Squamata).

<<Xem chi tiết>>


 

Khỉ mặt đỏ

Tên khoa học: Macaca arctoides.

Họ: Khỉ (Cercopithecidae).

Bộ: Linh trưởng (Primates).

<<Xem chi tiết>>


Tìm kiếm

Vị trí địa lý


Thống kê truy cập

 • Membership Membership
  • New Today New Today 0
  • New Yesterday New Yesterday 0
  • Total Total 2
  • Newest Newest
      Nguyễn Tuấn Anh
 • People Online People Online
  • Visitors Visitors 1
  • Members Members 0
  • Total Total 1

Số lượt truy cập

AmazingCounters.com